НИЩО НЕ Е ПО ДОБРО ОТ СРЕЩАТА!

СРЕЩАТА НА ДВЕ ЛИЧНОСТИ Е КАТО КОНТАКТ НА ДВЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА: АКО ИМА НЯКАКВА РЕАКЦИЯ И ДВЕТЕ СЕ ТРАНСФОРМИРАТ.

Изпратете запитване